PADI (Oryza sativa L.)

SUMBERJAYA, – Tanaman padi adalah penghasil utama beras sebagai manakan pokok masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat di desa Sumberjaya. Tanaman yang memiliki nama latin Oryza sativa L., merupakan tanaman yang menghasilkan karbohidrat yang tinggi yang berasal dari Asia dan Afrika Barat.

Masyarakat desa Sumberjaya yang mayoritas bermatapencaharian sebagai buruh tani dan petani, tanaman padi adalah salah satu tanaman yang di budidayakan oleh masyarakat. Tanaman padi di desa Sumberjaya di tanam pada areal sawah tadah hujan. Jenis padi yang ditanam adalah Varietas Ciherang, IR64 dan padi yang tidak diekathua asalnya (hasil barter antar petani dengan nama lokal sebutan petani setempat). Areal sawah tadah hujan di desa Sumberjaya adalah kurang lebih 679 ha.

Musim tanam dalam setahun